หากท่านมีความประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารอื่น นอกเหนือจากที่ลงเผยแพร่ หรือมีความประสงค์จะขอรับเป็นไฟล์ข้อมูลทางอีเมล์  
ท่านสามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบ วัตถุประสงค์ในการขอรับข้อมูล
ตามแบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร  หน่วยงานจะดำเนินการตามขั้นตอน และจัดส่งข้อมูลให้ทราบโดยเร็ว.

 

   
   
   
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผ่นพับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
424
11 มี.ค. 2557
2 คู่มือรับรู้สิทธิข่าวสารของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
408
14 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1