ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งกล้อง CCTV
  รายละเอียด :

 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด ต.แม่หวาด  อ.ธารโต  จ.ยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 391 คน