ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะ ม.6
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 146 คน