ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.5
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน