ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.แม่หวาด
  รายละเอียด :

 โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.แม่หวาด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 151 คน