ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบูเก๊ะซายี (กม.1000-1120.) หมู่ที่ 8
  รายละเอียด :

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบูเก๊ะซายี (ช่วงกม. 1000-1120 ) หมู่ที่ 8

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 173 คน