ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลาง โครงการปรับปรุง,บูรณะถนน (ถนนดิน) พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 7 สายเมาะวอ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 1 จุด ขนาด 060x 1.00 จำนวน 6 ท่อน
  รายละเอียด :

ปรับปรุง,บูรณะถนน (ถนนดิน) พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 7 สายเมาะวอ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,00 เมตร  พร้อมวางท่อ คสล. 1 จุด ขนาด 060x 1.00  จำนวน  6 ท่อน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 191 คน