ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟันท์ติก คอนกรีต หมู่ที่9
  รายละเอียด :

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟันท์ติก คอนกรีต หมู่ที่9  ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,780 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาดกำหนด

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 149 คน