ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
  รายละเอียด :

 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 161 คน