ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ(บริเวณลารู) หมู่ที่ 6
  รายละเอียด :

 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ(บริเวณลารู) หมู่ที่ 6


Poker88
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 189 คน