ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลาง...โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ (ช่วง กม0+000-0+135) หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

ครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ (ช่วง กม0+000-0+135)  หมู่ที่ 2

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 155 คน