ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจารุณีล่าง ช่วงที่ 6 กม.3+225-กม.3+350 หมูที่ 12
  รายละเอียด :

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจารุณีล่าง ช่วงที่ 6 กม.3+225-กม.3+350  หมู่ที่ 12 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน