ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจารุณีบน (บริเวณนายเทือง ช่วง กม.1+600-กม.1+750) หมูที่ 12
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจารุณีบน (บริเวณนายเทือง ช่วง กม.1+600-กม.1+750)  หมูที่ 12

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 135 คน