ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมเดินท่อเมน ศก. 3นิ้ว ยาว 450 เมตร หมู่ที่ 11
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมเดินท่อเมน ศก. 3นิ้ว ยาว 450 เมตร หมู่ที่ 11

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 152 คน