ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัด (ช่วงที่ กม.0+000-กม.0+50) หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัด (ช่วงที่ กม.0+000-กม.0+50)  หมู่ที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 141 คน