ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างลาดยาง para Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างราดยางพารา Asphaltic Cancerete ณ สายฆอแยใน-ควนดินดำ หมู่ที่ 5

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 179 คน