ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายท่าเรือ หมู่ที่ 2ตำบลแม่หวาด
  รายละเอียด :

 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายท่าเรือ  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 180 คน