ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายมะมิง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด
  รายละเอียด :

 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายมะมิง  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่หวาด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน