ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครูทิน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด (ช่วงที่3)
  รายละเอียด :

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครูทิน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด (ช่วงที่3)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 150 คน