ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมาะวอ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด
  รายละเอียด :

 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมาะวอ  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 297 คน