ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลาง โครงการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฟื้นฟูถนนภายในหมู่บ้านอันเนื่องจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 7 บ้านบ่ออ่าง
  รายละเอียด :

เปิดเผยราคากลาง โครงการฟื้นฟูถนนภายในหมู่บ้าน อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ หมู่ที่ 7 บ้านบ่ออ่าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 348 คน