ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 เม.ย. 2565
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 มี.ค. 2565
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 ก.พ. 2565
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
22 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
30 มิ.ย. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
286
12 พ.ค. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
12 พ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 มี.ค. 2564
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฟื้นฟูถนนภายในหมู่บ้านอันเนื่องจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5