ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
12 พ.ค. 2564
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
108
11 เม.ย. 2564
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 ก.พ. 2564
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ม.ค. 2564
6 จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
16 ม.ค. 2564
7 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
12 ม.ค. 2564
8 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
09 ม.ค. 2564
9 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ม.ค. 2564
10 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9