ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. แบบ RIGID FRAME หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 เม.ย. 2564
2 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลาดยางพาราเอสฟังติกคอนกรีต สายฆอแย-ควนดินดำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 เม.ย. 2564
3 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอแดง หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 มี.ค. 2564
4 เปิดเผยราคากลาง โครงการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฟื้นฟูถนนภายในหมู่บ้านอันเนื่องจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 7 บ้านบ่ออ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
03 ก.พ. 2564
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมาะวอ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
298
02 ธ.ค. 2563
6 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. แบบ RIGID FRAME หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ส.ค. 2563
7 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
316
14 เม.ย. 2563
8 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ต.แม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
210
31 มี.ค. 2563
9 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
333
31 มี.ค. 2563
10 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กสายลุงจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.แม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
198
07 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8