ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
15 พ.ค. 2560
42 ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ(บริเวณลารู) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
15 พ.ค. 2560
43 ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ สายปะเด็งล่างหมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 พ.ค. 2560
44 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเท้า สายทางบ้านแบซิง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
22 มี.ค. 2560
45 ราคากลาง โครงการปรับปรุง,บูรณะถนน (ถนนดิน) พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 7 สายเมาะวอ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 1 จุด ขนาด 060x 1.00 จำนวน 6 ท่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 มี.ค. 2560
46 ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดิน หมู่ที่ 2 (สายนายเกม) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 มี.ค. 2560
47 ราคากลาง โครงการปรับปรุงเส้นทางการสัญจรทางน้ำ (ช่องแคบ)หมู่ที่ 5, 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
06 มี.ค. 2560
48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนสายโต๊ะปาเก (ช่วงที่2 กม.0+070 - กม.0+200 ) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
06 มี.ค. 2560
49 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนกูมะหมู่ที่ 3 (ช่วง กม.0+000-กม.0+160) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
06 มี.ค. 2560
50 ราคากลาง โครงการปรับปรุง,บูรณะถนน คสล.หมู่ที่ 12 สายจารุณีล่าง(กม0+000-กม.0+345) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
06 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8