ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนซอย 5 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
06 มี.ค. 2560
52 ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 ก.พ. 2560
53 ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.แม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
129
21 ก.พ. 2560
54 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแวปิง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
21 ก.พ. 2560
55 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถนนซอย 5 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
06 ก.พ. 2560
56 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลาดูวอ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ก.พ. 2560
57 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบูเก๊ะซายี (กม.1000-1120.) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
02 ก.พ. 2560
58 ราคากลาง โครงการพัฒนาสนามกีฬาเพื่อนันทนาการ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
31 ม.ค. 2560
59 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเนอกประสงค์ หมูู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 ม.ค. 2560
60 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมอแดง (กม.0+000-0+160 กม.) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8