ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครูทิน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด (ช่วงที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
10 ก.ค. 2562
12 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินสายนายเชือน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
02 พ.ค. 2562
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหนือคลอง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
02 เม.ย. 2562
14 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างลาดยาง para Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
08 ก.พ. 2562
15 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างลาดยาง para Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
06 ก.พ. 2562
16 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดิน สายบากง-เปาะซูมะ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
13 พ.ย. 2561
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางสายตังหัน (ช่วงที่ กม.0+000-กม+150) หมูที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
16 พ.ค. 2561
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะเด็งนอก (ช่วงที่ กม.1+000-กม.1+165) หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
16 พ.ค. 2561
19 ปรับปรุงถนนดิน สายซอย 3 ซอย4 ซอย 5 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
16 พ.ค. 2561
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงดำ (ช่วงที่ 3กม.0+215-กม.0+375) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
16 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8