ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 โครงการปรับหรุงถนนดิน(สายซอย 2 ซอยราลู ซอย 6 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
16 พ.ค. 2561
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือแด หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 พ.ค. 2561
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจารุณีบน (บริเวณนายเทือง ช่วง กม.1+600-กม.1+750) หมูที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
16 พ.ค. 2561
24 โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมเดินท่อเมน ศก. 3นิ้ว ยาว 450 เมตร หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
16 พ.ค. 2561
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัด (ช่วงที่ กม.0+000-กม.0+50) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
16 พ.ค. 2561
26 โครงการก่อสร้าวถนน คสล.สายบูเก๊ะซายี (ช่วงที่4 กม.0+995-กม.1+120) ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
30 เม.ย. 2561
27 โครงการปรับเกรดถนนดิน (ดินสไลท์,วัชพืช) หมู่ที่ 12 จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 มี.ค. 2561
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 ช่วงที่ กม.1+100-กม.1+177 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
21 มี.ค. 2561
29 ครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 มี.ค. 2561
30 โครงการบุกเบิกสายในดง-บ้านนายพิน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
14 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8