ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปิดเผยราคากลาง โครงการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฟื้นฟูถนนภายในหมู่บ้านอันเนื่องจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 7 บ้านบ่ออ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 ก.พ. 2564
2 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมาะวอ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
173
02 ธ.ค. 2563
3 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
201
14 เม.ย. 2563
4 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ต.แม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
96
31 มี.ค. 2563
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
229
31 มี.ค. 2563
6 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กสายลุงจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.แม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
102
07 ก.พ. 2563
7 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางลุงจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
189
06 ก.พ. 2563
8 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ หมู่ที่ 2 ต.แม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 ก.พ. 2563
9 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายท่าเรือ หมู่ที่ 2ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
203
04 ก.พ. 2563
10 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายมะมิง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
195
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8